Do naszego regionu powróciło lato. Co za tym idzie na polach praca wre. Dzisiejszy dzień okazał się być niespokojny dla ochotników z Barwic i Starego Chwalimia. Tamtejsi strażacy dwukrotnie zostali wezwani do pożaru przy miejscowości Knyki.

W ogniu stanęła tam przyczepa z balotami słomy. Pierwsze zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku wpłynęło tuż przed godziną 11:00. Kolejną dyspozycję w to miejsce strażacy otrzymali około godziny 18:00.

– Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomoc w rozwalaniu i przelewaniu słomy oraz dowożeniu wody do miejsca zdarzenia – dowiadujemy się na fanpage OSP Barwice.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przypomina i apeluje:

 • Zawsze stosuj się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi, szczególnie przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem mechanicznym.
 • Stosuj silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony.
 • Staraj się, by minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej wynosiła przynajmniej 5m.
 • Silniki spalinowe ustaw na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej.
 • Zabezpiecz urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier.
 • Zapewnij drogę ewakuacyjną dla ludzi i sprzętu.
 • Materiały pędne, np. paliwa, przechowuj w naczyniach zamkniętych i nietłukących się w ilości, która nie przekracza dobowego zapotrze­bowania; przechowuj je w odległości co najmniej 10m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Miejsca, w których prowadzi się omłoty, stertowanie i kombajnowanie wyposaż w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Pamiętaj!

 1. Zabronione jest palenie tytoniu w trakcie obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
 2. Zabronione jest używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 3. Produkty roślinne składuj w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie – dbaj o to, by były odpowiednio suche. Jeśli musisz składować produkty niedosuszone, okresowo sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę.
 4. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
 5. Zabronione jest wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
 6. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – instrukcja jest wymagana jest wymagana dla obiektów magazynowych o kubaturze brutto budynku przekraczającej 1000m3 i obiektów inwentarskich przekraczających 1500m3.

Materiał: Redakcja & KG PSP

(J.Ł.)

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *