Dobiegła końca inwestycja realizowana na terenie Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Zakończono właśnie prace związane z VII, ostatnim już etapem projektu, który polegał na przebudowie placu manewrowego z całą infrastrukturą techniczną, wykonaniem kanału najazdowego dla wozów ciężarowych pożarniczych, instalacji kanalizacyjnych, deszczowych, elektroenergetycznych, oświetlenia placu manewrowego, monitoringu zewnętrznego, wykonaniu nowego ogrodzenia wraz ze szlabanem wjazdowym, osadzeniu terenów zielonych oraz dostarczeniu pierwszego wyposażenia pomieszczeń.

I etap
Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę. Dokonano przebudowy budynku socjalno – garażowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – budynek „C”.  Wartość wykonania robót opiewała na kwotę 299.440,11 zł. Środki na wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych pochodziły z budżetu państwa.

II etap
Budowa – stan surowy budynku garażowego z myjnią, instalacją kanalizacyjną i separatorem – budynek „DD1” i plac komendy. Wartość wykonania robót opiewała na kwotę 1.000.000,00 zł. Środki na wykonanie robót budowlanych pochodziły z budżetu państwa.

III etap
Przeprowadzono prace budowlane polegające na wykonaniu instalacji technicznych, elektrycznych, gazowych i innych prac budowlanych – budynek „DD1” wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych. Wartość wykonania dokumentacji technicznej z pozwoleniami opiewała na kwotę 350.000,00. zł. Środki na wykonanie dokumentacji technicznej pochodziły z budżetu państwa.

IV etap
Przebudowa i nadbudowa – stan surowy – budynku administracyjnego „B” nad pomieszczeniami Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego i budowa nowego łącznika.  Wykonano nową klatkę schodową z paramentami użytkowymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku JRG – budynek „C” o mocy 40 KWp na potrzeby komendy. Wartość wykonanych robót budowlanych opiewała na kwotę 1.308.128,58 zł. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa.

V etap                               
Wykonana została elewacja zewnętrzna budynku administracyjnego „AB” i łącznika, infrastruktura techniczna i instalacyjna oraz wymiana pieca i instalacji w istniejącej kotłowni gazowej. Wartość wykonanych robót budowlanych opiewała na kwotę 591.871,42 zł. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa.

VI etap
Przebudowano budynek „A”, wykonano prace budowlano – instalacyjne związane z powiększeniem sali konferencyjnej, przygotowaniem pomieszczenia na cele sali edukacyjnej „OGNIK”. Pomieszczenia wyposażono w niezbędny sprzęt i meble tzw. pierwsze wyposażenie. Wartość wykonanych robót budowlanych opiewała na kwotę 1.298.000,00 zł. Środki na ich realizację pochodziły z budżetu państwa.

Wykonane prace pozwoliły odpowiednio dostosować obiekty i teren Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do wymagań określonych w przepisach techniczno – budowlanych dla strażnic PSP oraz wymagań z zakresu BHP.

Łączny koszt wszystkich etapów realizowanej inwestycji to prawie 5 milionów złotych.

Opracowanie: Aleksandra Kapustyńska i Zespół Szczecinek112
Zdjęcia: KP PSP Złotów

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *