W dniu 7 lipca Szczecinek stał się centralnym miejscem, gdzie świętowali funkcjonariusze Służby Więziennej z całego okręgu koszalińskiego.

Z okazji Święta Służby Więziennej 7 lipca do Szczecinka przyjechali funkcjonariusze Służby Więziennej z całego okręgu koszalińskiego. Podniosły i dostojny charakter dzisiejszej uroczystości miał związek ze świętem Służby Więziennej tradycyjnie obchodzonym 29 czerwca, w dniu patrona naszej formacji, którym jest św. Paweł. Pierwszy raz takie uroczystości były obchodzone w Szczecinku i to w oprawie, która miała charakter szczególny. W wydarzeniu uczestniczyła ponad setka funkcjonariuszy wraz z pocztami sztandarowymi z jednostek penitencjarnych podległych OISW w Koszalinie.

Z racji bliskości terytorialnej w uroczystości nie mogło również zabraknąć funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w Zakładzie Karnym w Czarnem. Wojewódzkie obchody święta Służby Więziennej rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku. Następnie funkcjonariusze i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, która to postać wydatnie przyczyniła się do powołania w 1919r. Straży Więziennej.  Do tradycji tej formacji nawiązuje współczesna Służba Więzienna. Po przypomnieniu krótkiego rysu historycznego związanego z instytucją polskiego więziennictwa uczestnicy wydarzenia w uroczystym przemarszu skierowali się na Plac Wolności. Tutaj zgromadzeni mieszkańcy Szczecinka, chyba pierwszy raz w historii tego miasta, mogli zobaczyć w jednym miejscu tylu funkcjonariuszy Służby Więziennej. Fakt ten w swoich przemowach podkreślali zresztą zaproszeni goście, którzy przypomnieli, że personel pracujący w zakładach karnych i aresztach śledczych to rzesza około 30 tys. ludzi, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo Polaków poprzez realizowanie polityki penitencjarnej ukierunkowanej na redukcję przestępczości.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele tak wielu środowisk oraz instytucji, iż trudno wymienić z osobna każdego z nich. Obecni byli wicewojewodowie z czterech województw, na terenie których usytuowane są jednostki penitencjarne podległe OISW w Koszalinie. Nie zabrakło reprezentantów władz centralnych i przedstawicieli samorządu terytorialnego, a także środowiska leśników i duchowieństwa. Przybyli również zaproszeni goście z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, a także żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze służb mundurowych współpracujących na co dzień ze Służbą Więzienną.

Gospodarz wydarzenia – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie, płk Artur Koczerba – podziękował zgromadzonym funkcjonariuszom za zaangażowanie w realizację codziennych obowiązków służbowych, przypominając zasady, które składają się na etos służby funkcjonariuszy SW. W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz przyznane awanse kilkudziesięciu funkcjonariuszom ze wszystkich jednostek okręgu koszalińskiego. Odznaki „Za zasługi dla więziennictwa” wręczono również osobom spoza Służby Więziennej, które poprzez swoje działania w wydatny sposób pomagają naszej formacji w realizacji zadań statutowych.

Na koniec części oficjalnej orkiestra wojskowa z garnizonu koszalińskiego zaprezentowała próbkę swoich umiejętności wykonując dla zgromadzonej publiczności kilka współczesnych utworów rozrywkowych połączonych z ciekawym układem choreograficznym.

Nie był to koniec Wojewódzkich Obchodów Święta Służby Więziennej, gdyż dalsze atrakcje zostały przygotowane na terenie parku miejskiego w Szczecinku. Osoby, które zdecydowały się przyjść na festyn na pewno nie były zawiedzione. Na wszystkich zainteresowanych czekało szereg stoisk tematycznych prezentujących pracę naszej formacji . Można było zapoznać się zarówno z tematyką o charakterze resocjalizacyjnym jak i ochronną, która przyciągała uwagę wielu przechodniów. Wystawiony był sprzęt ochronny, środki przymusu bezpośredniego, czy też aparatura stosowana w dozorze elektronicznym. Zademonstrowaliśmy również obszary służbowe mniej oczywiste, takie jak więzienna służba zdrowia czy problematyka informatyczno-elektroniczna. Wszyscy zainteresowani mogli również porozmawiać o sprawach natury kadrowej, związanych z procesem rekrutacji i dalszą karierą w Służbie Więziennej.

Podczas pikniku prowadzona była również akcja charytatywna na rzecz 23-letniej Weroniki, pracownicy czarneńskiej jednostki wymagającej rehabilitacji. Dzięki dobrym sercom uczestników oraz darczyńcom udało się zebrać ponad 18 tys. zł. Pozwoli to na sfinansowanie jednego turnusu rehabilitacji. Akcja będzie kontynuowana do  stycznia przyszłego roku.

Opracowanie: mjr Andrzej Żabski – SW Czarne
Zdjęcia: Redakcja

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *