Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, w poniedziałek 10 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego spotkali się przedstawicie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego na uroczystym podpisaniu umów dotyczących wykonania zadań publicznych w ramach „Grantów Strażackich” – edycja 2023.

Umowę na realizację projektu pn. „Modernizacja dachu budynku strażnicy OSP w Grzmiącej” parafował Prezes OSP Grzmiąca Mateusz Babiak. W wydarzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski.

Wartość całego zadania została oszacowana na kwotę 41 661,00 zł, w tym 20 000,00 zł stanowią środki finansowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast pozostała kwota w wysokości 21 661,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji z budżetu Gminy Grzmiąca.

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych dachu budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej. Wymiana pokrycia dachowego jest kwestią kluczową i niezbędną.

Z uwagi na liczne przecieki zachodzi konieczność przeprowadzenia jego modernizacji, aby zabezpieczyć pomieszczenia obiektu i wyposażenie przed zalewaniem i zniszczeniem. W ramach realizacji operacji wykonane zostanie nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej oraz niezbędne obróbki blacharskie. Wykonanie nowego i trwałego pokrycia dachowego podniesie standard budynku oraz poprawi funkcjonalność jednostki OSP Grzmiąca.

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *