Dnia 06 marca br. w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku zorganizowano naradę roczną poświęconą podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku za rok 2023 oraz przedstawieniu planów na rok bieżący.

W uroczystości uczestniczyli:

  • st. bryg. Mirosław Pender – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP
  • ks. bryg. Ryszard Szczygieł – Kapelan Zachodniopomorskich Strażaków
  • Sławomir Piątkowski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych

a także przedstawiciele samorządów, służb, jednostek OSP oraz podmiotów i instytucji współpracujących z KP PSP Szczecinek.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez Dowódcę JRG – mł. kpt. Łukasza Staciwę – Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP – st. bryg. Mirosławowi Penderowi. Następnie głos zabrał kpt. Mirosław Śledź – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Szczecinku, który powitał zaproszonych gości, następnie przedstawiając prezentację z działalności komendy w 2023 roku.

W ubiegłym roku strażacy z powiatu szczecineckiego wyjeżdżali do zdarzeń 1092 razy z czego 248 to pożary, 738 to miejscowe zagrożenia, a 106 to alarmy fałszywe. Odnotowano również 88 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 10 osób.

W swoim wystąpieniu kpt. Mirosław Śledź podkreślił rolę strażaków-ochotników w likwidacji zagrożeń na terenie naszego powiatu oraz przybliżył przebieg inwestycji realizowanych przez KP PSP Szczecinek w 2023 roku tj. II etap rozbudowy wraz z przebudową budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej jak również zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Głos zabrali również st. bryg. Mirosław Pender oraz Maciej Makselon – Zastępca Burmistrza Szczecinka, którzy podziękowali za codzienną służbę strażaków.

Zdjęcia: Redakcja

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *