Przed budynkiem Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim postawiona została hala magazynowa. Konieczność ustawienia takiej hali na okres zimowy wynika z sytuacji w jakiej znaleźli się drawscy strażacy. Od kilku miesięcy budynek straży położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Drawa jest w złym stanie technicznym. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego część garażowa jednostki oraz miejsca odpoczynku strażaków i miejsce w którym znajdowało się Powiatowe Stanowisko Kierowania zostały wyłączone z użytkowania.

Wewnątrz budynku doszło do wielu pęknięć ścian i konstrukcji nośnej budynku. Strażacy wyprowadzili samochody i sprzęt z pomieszczeń garażowych, a także opuścili pokoje w których mogli odpoczywać.
Komfort pracy drawskich strażaków znacznie się pogorszył. Ta sytuacja wpłynęła także na czas wyjazdu drawskich strażaków. Teraz potrzebują więcej czasu, aby dotrzeć do pojazdów i wyjechać nimi do zdarzeń. W ostatnich dniach w czasie mrozów strażacy zmagali się także z zamarzaniem urządzeń wodnych w pojazdach.

Stan techniczny budynku nadal się pogarsza. W ostatnim czasie doszło do kolejnych pęknięć. Planowane jest ustawienie w budynku podpór, które maja wzmocnić cała konstrukcję. W wyłączonej części budynku znajduje się kotłownia, która nie może być użytkowana. W związku z tym budynek komendy niej jest ogrzewany, a strażacy w czasie pełnienia służby pracują w warunkach niskich temperatur. Wprowadzono tymczasowe rozwiązania w zakresie dogrzewania np. używane są farelki. W wyłączonej z użytkowania części budynku dochodzi również do awarii i pękania rur, co powoduje zalania fragmentów budynku.

Według informacji, które posiadamy gmina Drawsko Pomorskie zaoferowała dla strażaków działkę pod budowę nowej komendy. W chwili obecnej nie zapadły żadne wiążące decyzje władz centralnych w zakresie budowy nowej komendy. Przez najbliższe miesiące drawscy strażacy będą musieli nadal zmagać się z problemem braku dobrych warunków pracy. Postawiony namiot ma polepszyć warunki w jakich przechowywany będzie sprzęt w szczególności wozy bojowe strażaków. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, które nie gwarantuje uzyskania szybszego czasu wyjazdów do zdarzeń, gdyż strażacy muszą pokonać znaczną odległość do aktualnego miejsca w którym oczekują na wyjazd do zdarzeń.

O sytuacji mieli być powiadomieni już Komendant Główny PSP oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informuje Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Dymecki – obecne warunki bytowe drawskich strażaków nie mają wpływu na bezpieczeństwo i jakość udzielanej pomocy mieszkańcom powiatu.

Materiał: lokalnyreporter.pl

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *