Obchody Święta Policji w naszym regionie, w 104. rocznicę powołania Policji Państwowej, miały szczególny charakter. Uroczystości zostały połączone z otwarciem nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Swoją obecnością Święto Policji uświetnił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z Policją instytucji.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Policji zachodniopomorskiej, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Wejmana w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzycach.

Głównym punktem tegorocznych obchodów policyjnego święta w naszym regionie było symboliczne otwarcie nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. To przed jej siedzibą odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników zachodniopomorskiej Policji. Podziękował także wszystkim policjantom i pracownikom zachodniopomorskiej Policji za ich pracę.

Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia państwowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Asystę honorową stanowiła kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a całość uświetniała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie aż 1042 policjantów. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy uhonorowano ponadto medalami przyznanymi przez Prezydenta RP za „Długoletnią Służbę” oraz odznakami nadanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”.

Wyróżnienia podczas uroczystości odbierali także osobiście pracownicy cywilni.
Z okazji naszego święta wyróżniono ponadto medalami „Za zasługi dla Policji” osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się we współpracy z Policją do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W ten sposób uhonorowano: st. bryg. Marka Popławskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, płk Piotra Siuchińskiego – Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, ppłk SG Zbigniewa Pałkę – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie i  Pawła Rodzosia – dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W kolejnym punkcie apelu wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. zachodniopomorskiego”.

W trakcie uroczystości, w wystąpieniach między innymi nadinsp. Pawła Dobrodzieja Zastępcy Komendanta Głównego Policji, a także Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego i burmistrz Pyrzyc pani Marzeny Podzińskiej – padło wiele miłych słów pod adresem zachodniopomorskich policjantów. Usłyszeliśmy podziękowania i słowa uznania za codzienny trud i profesjonalizm w dbaniu o bezpieczeństwo w regionie.

NOWA KOMENDA W PYRZYCACH – znajduje się przy ul. Młodych Techników 4 w Pyrzycach i spełnia wszelkie wymogi stawiane nowoczesnym policyjnym obiektom.
Główny budynek administracyjny przewidziano dla pracy 86 osób. Obiekty dodatkowe to garaż ze strzelnicą, kojce dla psów, wiaty garażowe oraz  parkingi ogólnodostępne i parkingi w strefie ograniczonego dostępu.
Całkowity koszt budowy to 27 177 250 zł. Środki pochodziły z budżetu Państwa, zgodnie z Programem Modernizacji Policji.
Uroczyste otwarcie nowej komendy nastąpiło poprzez wręczenie symbolicznego klucza.  Z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrał je insp. Krzysztof Pawlik Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach.  Następnie ksiądz biskup Henryk Wejman poświęcił nowy obiekt.
W podziękowaniu za współpracę oraz w uznaniu kompetencji i znajomości rzeczy, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył pamiątkowe ryngrafy osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji.
Po zakończeniu uroczystości  zaproszono wszystkich zebranych do zwiedzania nowej komendy.

Źródło: KWP Szczecin

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *