Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie powstała w 1945 roku. Jej założycielami byli – Władysław Jakubowski obejmujący w tym czasie funkcję prezesa, Julian Kulczyński, Mikołaj Paziaczko, Władysław Dworzański będący naczelnikiem a później prezesem, Stanisław Konofał i Stanisław Warpiński. Początkowo strażaków było bardzo mało, bo zaledwie 10 osób, a spotkania odbywały się raz w tygodniu, przeważnie w niedzielę. Prowadzone były na nich szkolenia oraz nabór chętnych.

Remiza OSP Pniewo do dnia dzisiejszego znajduje się w tym samym budynku. W latach 80-tych jednostka posiadała kawałek własnej ziemi, na której uprawiano zboża. To właśnie za jego sprzedaż wyremontowano później remizę i obejście wokół niej. OSP Pniewo na wyposażeniu posiadała wóz z pompą ręczną, a do jego ciągnięcia potrzebne były konie. Na każdy alarm członkowie – Władysław Jakubowski oraz Stanisław Konofał udostępniali swoje zwierzęta w celu wyjazdu do akcji.

Ołtarz na Boże Ciało przygotowany przez OSP Pniewo – 2023 roku

Wkrótce wóz z pompą ręczną został zastąpiony pojazdem mechanicznym Star 25 GM z Łubowa. W 1980 roku zmieniono go jednak na samochód marko Żuk GLM. Od 2004 do 2019 roku na stanie był VW LT 28 GLM8. 25 listopada 2019 roku w strażnicy OSP Pniewo stanął fabrycznie nowy samochód lekki ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Peugeot Boxer GLBM 0,2/8 z agregatem wysokociśnieniowym i linią szybkiego natarcia o długości 60 m oraz z podstawowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym, który został przełożony z dotychczas użytkowanego pojazdu.

Nowy wóz OSP Pniewo z 2019 roku

OSP Pniewo mimo niewielkiej ilości strażaków zawsze jest gotowa do niesienia pomocy innym. W 1966 roku jednostka brała udział w jednej z większych akcji pożarniczych w Borucinie, gdzie na miejsce przybyła wozem konnym, powożonym przez druha Stanisława Konofał. W 1968 roku natomiast ochotnicy z Pniewa pomagali mieszkańcom Pniewa ratować dobytek i przepompowywać wodę w czasie powodzi. Akcja trwała kilka dni, a strażacy wyjechali do niej już nowym wozem mechanicznym Star 25.

Na przełomie lat 70/80 jednostka kilkakrotnie zdobywała wysokie miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych. Obecnie odnotowuje również wysoką ocenę w corocznych przeglądach sprzętu, za co wielokrotnie wyróżniana była przez KP PSP w Złotowie i samorząd powiatu złotowskiego.

Przekazanie nowego sprzętu w 2018 roku

Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 21 członków. Funkcję prezesa od 2000 roku nieustannie sprawuje Krzysztof Otocki, a naczelnikiem jest Jan Dworzański.

ZDJĘCIA: Archiwum OSP

(N.M)

By Nikola Matczak

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *