Wszystkie sołectwa z terenu gminy Szczecinek mają szanse uzyskać środki na takie zadania jak doposażenie placów zabaw, remonty świetlic czy chodników. Pieniądze mogą trafić także do jednostek OSP, a ich na terenie tego samorządu działa sześć, z czego trzy działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – Wierzchowo, Gwda Wielka, Parsęcko, Drężno, Żółtnica i Wilcze Laski.

W poprzednich latach ochotnicy mieli szansę pozyskać finanse na remont remizy, zakup wyposażenia jak również umundurowania. O tym na jakie cele zostaną przeznaczone środki zdecydują mieszkańcy podczas wrześniowych zebrań wiejskich. Jak mówi Wójt Ryszard Jasionas, jest to projekt stworzony na wzór Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszam do czynnego udziału w zebraniach wiejskich, ale też do zgłaszania odpowiednich propozycji, które mogą zyskać aprobatę zebrania wiejskiego i będą sfinansowane z budżetu Gminy Szczecinek. Chciałbym, aby to właśnie jak największa liczba mieszkańców naszej Gminy wyraziła swoją opinię, na co konkretnie mają być przeznaczone pieniądze z budżetu – przekonuje Włodarz.

Informację o tym, jak będzie się przedstawiał harmonogram zebrań, będzie można znaleźć u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy Szczecinek.

Zdjęcia: GRYF.tv

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *