Będzie wspierać rozwój potencjału jednostek OSP na terenie Pomorza Zachodniego, w szczególności podnosić kwalifikacje i umiejętności przydatne w prowadzonych przez strażaków ochotników działaniach ratowniczych. W piątek, 13 października 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego Strażaków Ochotników w Grzmiącej. W wydarzeniu udział wzięli marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz radny województwa Jakub Hardie-Douglas.

– To kolejne, niezwykle ważne zadanie, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tak jak we wszystkich dziedzinach, tak i w działalności OSP największym wyzwaniem jest człowiek. Jego pozyskanie, przygotowanie, przeszkolenie. Nie będziemy w stanie zachęcić młodych ludzi do działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywać ich do służby w szeregach OSP, jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej infrastruktury. Ruszyliśmy z pilotażowym programem polegającym na utworzeniu Regionalnych Centrów Szkoleniowych Strażaków Ochotników i dzisiaj mamy już pierwsze efekty, bo właśnie otwieramy takie miejsce w Grzmiącej

mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

RCS w Grzmiącej to kompleks szkoleniowy, w którym można organizować zajęcia podnoszące sprawność fizyczną strażaków ochotników. Obiekt wyposażony został w komplet mobilnych i stacjonarnych urządzeń treningowych i szkoleniowych oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. W ramach inwestycji wykonano także remont istniejącego zaplecza socjalno – szatniowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Poza torami szkoleniowymi OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie RCS znajduje się strażacka ścianka treningowa do ratownictwa wysokościowego, wyposażona dodatkowo w dwa boczne tory do wspinaczki z systemem podwójnej hydro – pneumatycznej, automatycznej asekuracji.

– Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko remizy, wozy bojowe i profesjonalny sprzęt. Oczywiście to bezwarunkowe elementy sprawnego funkcjonowania każdej jednostki, jednak mam świadomość tego jak odpowiedzialnym i niezwykle ważnym zadaniem jest „zarażanie” kolejnych pokoleń pasją, odpowiedzialnością i wiedzą. W tej długofalowej misji i procesie coraz trudniej jest to sobie wyobrazić bez odpowiedniej infrastruktury, która z jednej strony będzie przyciągać przyszłych adeptów, a z drugiej pozwalać na stałe podnoszenie umiejętności i sprawności druhów strażaków. Taką infrastrukturą i magnesem jest właśnie to miejsce, które dzisiaj możemy wspólnie otworzyć

– mówił wójt Patryk Makowski.

– To niezwykle ważne, że samorząd województwa dostrzega te potrzeby, a w parze za tym podąża niezwykle atrakcyjny montaż finansowy, bez którego budżet Gminy Grzmiąca nigdy by nie udźwignął takiej inwestycji

– podkreślił.

RCS OSP i MDP w Grzmiącej spełnia standardy Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF), dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie szkoleń, ale również specjalistycznych zawodów służb ratowniczych nawet o charakterze międzynarodowym.

Wielofunkcyjne wyposażenie kompleksu daje również możliwość prowadzenia m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej, zajęć wspinaczkowych oraz specjalistycznych dla uczniów szkół o profilu mundurowym.

Wsparcie z budżetu województwa dla tego projektu to ok. 1,5 mln zł.

Tego typu miejsce na Pomorzu Zachodnim powstanie jeszcze w Przelewicach. Planowany termin zakończenia inwestycji przez Gminę Przelewice to grudzień 2023 r.

Materiał prasowy Urzędu Marszałkowskiego

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *