OSP SĘPOLNO WIELKIE

Sępolno Wielkie 30D
78-425 Biały Bór

gm. Biały Bór

PREZES: dh Rafał Nikiel
NACZELNIK
dh Błażej Wysocki

Jednostka funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

FANPAGE JEDNOSTKI:


WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI:

549[Z]24 – GBARt 2.5/16 Mercedes-Benz Atego 1329/MotoTruck

ZABUDOWA: Moto-Truck
ROK PRODUKCJI: 2012
ZBIORNIK NA WODĘ: 2500 litrów
WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY: 1600 litrów/minutę
ILOŚĆ MIEJSC W KABINIE: 6


549[Z]25 – GLBARt 1/2.5 Renault Mascott/ISS Wawrzaszek

ZABUDOWA: ISS Wawrzaszek
ROK PRODUKCJI: 2004
ZBIORNIK NA WODĘ: 1000 litrów
WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY: 250 litrów/minutę
ILOŚĆ MIEJSC W KABINIE: 6


HISTORIA JEDNOSTKI:

Początki jednostki sięgają lat 50 ubiegłego stulecia. Po zasiedleniu ziem odzyskanych , nowo przybyli osadnicy założyli jednostkę OSP Sępolno Wielkie, która miała nieść pomoc okolicznym mieszkańcom. Zaadoptowano starą poniemiecką remizę strażacką znajdującą się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, do pożaru wyjeżdżano strażackim wozem konnym. Wśród osób którzy stanowili zastęp strażacki wymienić należy druhów Józefa Grygułę, Jana Orlikowskiego, Edmunda Orlikowskiego, Stanisława Wochlika, Franciszka Nikiel, Mieczysława Jędrzejewskiego i wielu wielu innych. Struktura jednostki w ciągu kolejnych lat rozrastała się i do służby w OSP napływali nowi ochotnicy.

W roku 1976 liczba ochotników wynosiła 28 czynnych członków, wybudowano nową remizę strażacką i wzbogacono się o samochód pożarniczy marki Star25 nazwany przez strażaków ,,Babcią”. Funkcję prezesa do roku 1980 pełnił Stanisław Wochlik, a kierowcą był Jan Szymczak.

Od roku 1980 do roku 2000 funkcje prezesa OSP sprawował Druh Józef Gryguła, a funkcję naczelnika druh Mieczysław Walczak. Liczba członków kształtowała się na poziomie 25 czynnych strażaków ochotników, w tym  czasie funkcjonowała również żeńska młodzieżowa drużyna pożarnicza. Działalność jednostki opierała się na działaniach gaśniczo-pożarniczych, współpracy z sołectwem,  kołem gospodyń wiejskich, dbałością o porządek na terenie wsi, oraz na bieżących naprawach i remontach remizy strażackiej.

Od roku 2000 do roku 2011 funkcję prezesa pełniła druhna Anna Dobrzańska, a funkcję naczelnika druh Jan Draus. W  tym okresie jednostka pozyskała znaczne doposażanie w sprzęt strażacki, w roku 2000 jednostka otrzymała  samochód bojowy Star 660. Przynależność do zastępu strażaków ochotników deklarowało 35 osób. W roku 2004 Gmina Biały Bór zakupiła od Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jutrzenka” budynek kotłowni, który został zaadoptowany na nową remizę strażacką. Dzięki zaangażowaniu Pani Prezes Anny Dobrzańskiej oraz byłego Burmistrza Franciszka Lecha Kwaśnieskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Tadeusza Markiewicza, udało się wyremontować  budynek kotłowni i przekształcić go na remizę strażacką w której znajdują się następujące pomieszczenia: 2 stanowiska garażowe, pomieszczenia socjalne, świetlica i pomieszczenie kuchenne. Pomieszczenia zostały doposażone w niezbędne sprzęty i stanowią miejsce spotkań strażaków oraz świetlica udostępniana jest mieszkańcom naszej miejscowości.

W roku 2011 na prezesa powołano Druha Jacka Boczek, którą pełni w chwili obecnej, naczelnikiem do roku 2016 był druh Mieczysław Walczak, a od roku 2016 pełni tę funkcję druh Michał Gliszczyński. W 2011 roku jednostka pozyskała samochód pożarniczy Jelcz SPC 8950, którego kierowcą jest druh Rafał Nikiel. Zakupiono i otrzymano w formie darowizny brakujący sprzęt strażacki.  Członkowie ochotnicy uzupełnili brakujące kursy strażackie i w obecnej chwili 14 strażaków posiada wymagane pełne przeszkolenie. Ogólna liczba strażaków wynosi 30 członków, w tym 6 kobiet i chłopięca drużyna pożarnicza. Jednostka oprócz niesienia pomocy w związku z zagrożeniami bierze czynny udział w zawodach strażackich, współpracuje z innymi jednostkami z terenu Gminy Biały Bór, z okolicznymi sołectwami, ale w szczególności służą pomocą i pracą na rzecz Sołectwa Sępolno Wielkie. Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2017 roku.

W 2019 roku jednostce przekazany został lekki samochód ratownictwa technicznego marki Renault Mascott, który dotychczas służył w Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. Został on przekazany podczas uroczystości z udziałem władz państwowych m.in. Minister Małgorzaty Golińskiej czy ówczesnego Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Staśkiewicza.

15 grudnia 2023 roku w OSP Sępolno Wielkie powitano wóz marki Mercedes przekazany z OSP Biały Bór. Druhowie tego dnia przesiedli się z niemal 30 letniego Stara-244 na 11 letniego Mercedesa.


POPRZEDNIE POJAZDY:

*549[Z]24 – GBA 2.5/16 Star 244/JZS

ZABUDOWA: JZS – Jelczańskie Zakłady Samochodowe
ROK PRODUKCJI: 1994
ZBIORNIK NA WODĘ: 2500 litrów
WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY: 1600 litrów/minutę
ILOŚĆ MIEJSC W KABINIE: 6


*549[Z]24 – GBA 2.5/16 Star 244/JZS

ZABUDOWA: JZS – Jelczańskie Zakłady Samochodowe
ROK PRODUKCJI: 1979
ZBIORNIK NA WODĘ: 2500 litrów
WYDAJNOŚĆ AUTOPOMPY: 1600 litrów/minutę
ILOŚĆ MIEJSC W KABINIE: 6


OSTATNIE WPISY ZWIĄZANE Z TĄ JEDNOSTKĄ:

Aktualizacja: 30.06.2024r.