Ochotnicza Straż Pożarna z Lotynia to jedna z najbardziej zaangażowanych jednostek w regionie jeśli chodzi o działalność przeciwpożarową i aktywność w społeczności lokalnej. Tego faktu w swoich wystąpieniach podczas zebrania sprawozdawczego za rok 2023, które odbyło się 3 lutego na sali gimnastycznej w miejscowej szkole nie kryli zaproszeni goście.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. st. kpt. Krzysztof Olczak – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, dh Edmund Kabattek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, dh Aleksandra Kapustyńska – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Okonku, Sebastian Korzeniowski – Przewodniczący Rady Gminy Okonek oraz Kinga Lewandowska – Sołtys Lotynia.

Na początku minutą ciszy oddano hołd zmarłemu kilka dni temu strażakowi z zaprzyjaźnionej jednostki FF Morii – Freddy-Hightower Müller. Następnie ślubowanie złożyli nowe druhny i druhowie. Naczelnik jednostki – dh Konrad Kopkiewicz – przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki oraz plan na ten rok.

W 2023 roku ochotnicy skupili się na modernizacji monitoringu strażnicy czy zakupach drobnego sprzętu oraz wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na przyszły rok plany są bardzo ambitne. Wiąże się to poniekąd z obchodami 75-lecia istnienia lotyńskiej jednostki OSP. Jak zapowiedział zarząd – uroczystości związane z jubileuszem mają się odbyć najprawdopodobniej 4 maja br. przy remizie. Strażacy chcą zrealizować projekty polsko-niemieckie o łącznej wartości prawie 600 tysięcy złotych. Chcieliby oni również zorganizować biwak MDP, zakupić nowe mundury jak również zmodernizować system alarmowania.

Głos podczas wydarzenia zabrali też zaproszeni goście.

– Jestem niezwykle usatysfakcjonowany działalnością Waszej jednostki. […] Ze swojej strony deklaruję wszelką współpracę, możliwą pomoc tak, żeby te zadania, nasze wspólne na rzecz ochrony przeciwpożarowej wypełniać jeszcze lepiej i skuteczniej

– mówił st. kpt. Krzysztof Olczak – p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie.

– W imieniu swoim jak i rady sołeckiej bardzo Wam serdecznie gratulujemy kolejnego, imponującego roku. […] W tym roku mieszkańcy zdecydowali, że przekażemy 7 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego na mundury dla strażaków. Nie wiem czy druga taka jednostka, która pozyskuje tak olbrzymie środki finansowe istnieje w powiecie albo i nawet w województwie.

– podkreślała w swoim przemówieniu Sołtys Lotynia – Kinga Lewandowska.

Najważniejszym momentem podczas zebrania było udzielenie absolutorium zarządowi OSP, które przegłosowano jednogłośnie.

Zdjęcia: Redakcja

(J.Ł.)

By Jakub Łosek

redakcja@szczecinek112.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *